Mediaarkivet

BGIFs styrelse ur Ljusnan 1955 10 29.

Sittande från Vänster: Sven Andersson, Sven Brorén, Ordföranden: Sten Mickelsson, Thore Larsson och Calle Nyström.

stående Ingemar Hägg, C.O Ekström, Uno Hellström. Alvar Wennberg. och Johan Persson.

Kommentarer