Mediaarkivet

Ungdomstävlingar Långnäs onsdag.

I samband med ungdomskursen på Långnäs anordnar Bollnäs-alliansen för ungdomsidrott tävlingar onsdag kl. 19 vartill kretsens föreningar inbjudas. Följande gruppindelning och grenar tillämpas:
Grupp 1: Pojkar f. 1932-33. 100m., 1000 m., höjd, längd, kula.
Grupp 2: Pojkar f. 1934-36. 80 m., längd, höjd, kula.
Grupp 3: Flickor f. 1932-36. 60 m., längd, höjd, slungkast.

Anmälningar mottages av Rune Fredholm, tel. 10790, senast ons-

(1950-1955)

Kommentarer