Styrelsen

gamla giffare styrelse 2017

Ordförande
Peter Eriksson

Sekreterare
Bo Lindgren

Kassör
Sten-Björn Sköld

Arkivarie
Arne Arousell

Ledamöter
Sten Spinnars
Pär Järmens

Valberedning
Håkan Pärlenskog
Inge Näslund

Revisor
Mattias Sundström
Robert Lindgren
Jan-Eric Flink (suppleant)