Om föreningen

om-gamla-giffare...i dagligt tal bara Gamla Giffare, bildades 1977. Föreningens ändamål är att stötta Bollnäs GIF och dess ungdomsverksamhet både vad gäller bandy eller fotboll. Gamla Giffare ställer bland annat upp vid olika arrangemant, säljer biljetter och lotter samt delar ut priser till lovande ungdomar.

Enligt gamla statuter var det mycket stränga regler för att väljas in som medlem. För att vara aktuell, skulle man varit aktiv idrottare, styrelsemedlem eller varit aktiv som funktionär med andra ord varit väl involverad i Bollnäs GIF.

Med dessa förutsättningar är det svårt att förnya medlemsanslutningen, det blev följden även för oss, alla blev äldre och ingen orkade åtaga sig några uppgifter typ styrelsearbete. Följaktligen lades Gamla Giffare i träda. Sedan 2005 har föreningen nystartat. Kulturföreningen lades ner och medlemmar och ekonomi överfördes till Gamla Giffare. Naturligtvis ingår även tidigare medlemmar i Gamla Giffare.

Sedan 2013 finns nu en nyinredd klubblokal på Gärdet, där även en del av skåpen från Långnäshallen med alla fina priser som har samlats under åren, finns. Denna rustning av 25 kvm. lokalyta rustades av ett antal pensionärer som förutom egen tid, tiggde ihop allt material till en uppskattad kostnad av 100 tkr. om det skulle ha betalats. Lokalen döptes till "Lillen" efter en av Bollnäs GIF:s ledare och spelare nämligen Martin "Lillen" Johansson.

Ungdomsstipendiet

En av Gamla Giffares uppgifter är att få dela ut ungdomsstipendiet till lovande ungdomar inom Bollnäs GIF. Priset har delats ut sedan 19xx.
Mer text om detta...
Läs mer och se vilka som fått ungdomsstipendiet.

Medlemsskap i Gamla Giffare

Alla som har ett stort hjärta för bandy, fotboll och backhoppning givetvis även de som har ett hjärta som klappar för Bollnäs GIF vill vi hälsa välkomna till Gamla Giffare med eller utan meriter från tidigare aktiviteter i Bollnäs GIF. Det är mycket enkelt att bli medlem.
Läs mer och ansök om medlemskap.